KURS INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ - 

CENA KURSU:


 • część specjalistyczna - 1200 zł (raty!!!) 
 • część ogólna - 400 zł 

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci AWF oraz osoby posiadające uprawnienia Instruktora Rekreacji Ruchowej z innej dyscypliny.


Cena kursu obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • egzaminy
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • legitymacje w języku polskim lub angielskim
 • ubezpieczenie uczestników
 • materiały szkoleniowe


Wymogi formalne:

 • minimum średnie wykształcenie (kserokopia świadectwa)
 • dwa zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie
 • wpłata na konto bankowe


Informacje dodatkowe:

 • liczba miejsc na kursie jest ograniczona
 • istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie (płacisz 50% - reszta przy odbiorze legitymacji)KURS INSTRUKTORA SPORTU - 

CENA KURSU:


 • część specjalistyczna - 1200 zł (raty!!!) 
 • część ogólna - 400 zł 

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci AWF oraz osoby posiadające uprawnienia Instruktora Sportu z innej dyscypliny.


  Cena kursu obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • egzaminy
 •  zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • legitymacje w języku polskim lub angielskim  
 • ubezpieczenie uczestników
 • materiały szkoleniowe

 • Wymogi formalne:

 • minimum średnie wykształcenie (kserokopia świadectwa)
 • dwa zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie
 • wpłata na konto bankowe

 • Informacje dodatkowe:

 • liczba miejsc na kursie jest ograniczona
 • istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie (płacisz 50% - reszta przy odbiorze legitymacji)
 • istnieje możliwość wydania legitymacji w języku angielskim