Kurs Instruktora Sportu z Narciarstwa - szkolenie na kursie przygotowuje kursantów do pracy w szkółkach narciarskich, obozach sportowych i koloniach. Absolwenci otrzymują legitymację z tytułem zawodowym Instruktora Sportu z Narciarstwa Zjazdowego.

  1. Livigno / Włochy 06.12.2019
  2. Szczyrk 27.12.2019

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze Snowboardu - szkolenie na kursie przygotowuje kursantów do pracy w szkółkach narciarskich, obozach sportowych i koloniach. Absolwenci otrzymują legitymację z tytułem zawodowym Instruktora Rekreacji Ruchowej ze Snowboardu.

 

  1. Livigno / Włochy 06.12.2019
  2. Szczyrk 27.12.2019

  


Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej z Narciarstwa Biegowego - szkolenie na kursie przygotowuje kursantów do szkolenia indywidualnego , na obozach sportowych i klubach. Absolwenci otrzymują legitymację z tytułem zawodowym Instruktora Rekreacji Ruchowej z Narciarstwa biegowego.


Szczyrk 18.02.2019


   

Kurs Instruktora Sportu z Pływania - szkolenie na kursie przygotowuje kursantów do pracy w szkółkach pływackich na basenach, obozach sportowych i koloniach. Absolwenci otrzymują legitymację z tytułem zawodowym Instruktora Sportu z Pływania.


Szczyrk 11.05.2019 Centralny Ośrodek SportuKurs Instruktora Rekreacji Ruchowej z Kajakarstwa
 

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej z Fitness - nowoczesne formy gimnastyki
    

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej  z Windsurfingu

 
Kurs Instru
ktora Sportu z Piłki Koszykowej


Kurs Instruktora Sportu z Piłki Siatkowej